Selamat Hari Guru

Post at Monday, 26 November 2018

Teruntuk bapak dan ibu guru, terima kasih kami haturkan ....
Selamat Hari Guru 2018

#ptpnxi #ptpn11 #holdingperkebunan #holdingperkebunannusantara #kbumn #kementrianbumn #fhbumn #hariguru #hariguru2018 #guru #latepost✌ #portalptpn11 #title_Selamat-Hari-Guru